Gå till innehåll
Wermlands Körsällskap
Wermlands Körsällskap

Kallelse till årsmöte

Nytt år innebär också högsäsong för årsmöten och så även för WKS. Och här kommer kallelsen till alla medlemmar i vår förening. Välkomna till årsmötet då vi också kommer att informera om planerna inför SM i augusti.

Årsmöte

Datum: 20 februari 2023
Tid: 18.30
Plats: Klubbhuset, Kils Hästcenter Hannäs

Anmälan: Senast 16 februari till Britt Lööv - britt@loov.nu / 070 611 27 67

Vi bjuder på fika.

PRELIMINÄR DAGORDNING

§ 1. Mötets öppnande
§ 2. Val av ordförande för mötet
§ 3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet
§ 4. Fastställande av röstlängd
§ 5. Val av protokolljusterare och rösträknare
§ 6. Fastställande av dagordning
§ 7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
§ 8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna
§ 9. Revisorernas berättelse
§ 10. Fastställande av balans- och resultaträkningar
§ 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 12. Beslut om antal styrelseledamöter (5-7) och suppleanter (1-3)
§ 13. Val av ordförande för föreningen
§ 14. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
§ 15. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen
§ 16. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion
§ 17. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
§ 18. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen
§ 19. Val på ett år av sammankallande och ledamöter i valberedningen
§ 20. Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och eventuella andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud.
§ 21. Fastställande av årsavgift för nästkommande år.
§ 22. Övriga ärenden, som t ex behandling av motioner
- Verksamhetsplan
§ 23. Mötets avslutande 


Publicerad: 2023-01-16

Senast uppdaterad: 2023-01-16

Författare: Britt Lööv

Senast ändrad av: Britt Lööv

Besöksadress

Kils Hästcenter Hannäs

Hannäsudden

665 91 Kil


Postadress

c/o Diana Johansson

Västra Torggatan 14

665 30 Kil

Kontakta oss

Diana Johansson - 073 624 81 40

dianajohansson@live.com

Britt Lööv - 070 611 27 67

britt@loov.nu