Gå till innehåll
Wermlands Körsällskap
Wermlands Körsällskap

WKS-träff med Årsmöte 2024

Årsmöte 2024

Nytt år betyder att det också är dags för årsmöte i WKS. Alla medlemmar är varmt välkomna att delta. Nedan kan du läsa kallelse med preliminär dagordning.

Anmälan till britt@loov.nu /070 611 27 67 senast 27 februari.

Vi räknar med att årsmötet tar ca en halvtimme och därefter fikar vi och pratar om några frågor som är aktuella, såsom kommunikation via sociala medier, säsongens aktiviteter och kommande förändringar på KHH 2025. Kom gärna och prata med oss om dessa frågor eller annat du vill ta upp. Självklart pratar vi häst också.

WKS bjuder på smörgåstårta och något sött till kaffet.

Möteshandlingar finns hos Britt Lööv och skickas ut via mail den 25 februari eller i samband med din anmälan.

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I WERMLANDS KÖRSÄLLSKAP

Datum: 3 mars 2024
Tid: Kl 18:00-18:30
Plats: Klubbhuset, Hannäs

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Val av ordförande för mötet

§ 3 Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet

§ 4 Fastställande av röstlängd

§ 5 Val av protokolljusterare och rösträknare

§ 6 Fastställande av dagordning

§ 7 Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst

§ 8 Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna

§ 9 Revisorernas berättelse

§10 Fastställande av balans- och resultaträkningar

§11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§12 Beslut om antal styrelseledamöter (5-7) och suppleanter (1-3)

§13 Val av ordförande för föreningen

§14 Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter

§15 Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen

§16 Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion

§17 Val av två revisorer och en revisorssuppleant

§18 Beslut om antalet ledamöter i valberedningen

§19 Val på ett år av sammankallande och ledamöter i valberedningen

§20 Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och eventuella andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud.

§21 Fastställande av årsavgift för nästkommande år.

§22 Övriga ärenden, som t ex behandling av motioner
- Verksamhetsplan
- Förslag på nya stadgar (enligt SvRFs normalstadgar)

§23 Mötets avslutande

Publicerad: 2024-01-17

Senast uppdaterad: 2024-02-21

Författare: Britt Lööv

Senast ändrad av: Britt Lööv

Besöksadress

Kils Hästcenter Hannäs

Hannäsudden

665 91 Kil


Postadress

c/o Diana Johansson

Västra Torggatan 14

665 30 Kil

Kontakta oss

Diana Johansson - 073 624 81 40

dianajohansson@live.com

Britt Lööv - 070 611 27 67

britt@loov.nu